مشق بدون اشک

مشق بدون اشک :

           نیوشا باطنی

براي كودكان در مقطع ابتدايي هيچ كاري سخت تر از انجام تكاليف درسي نيست . حال اگر والدين نسبت به اين موضوع آگاهي لازم را داشته باشند ؛ شيوه ي برخورد آنها با فرزندانشان تغيير خواهد كرد و ضمن حفظ روابط صحيح بين ايشان كودكان نسبت به انجام تكاليف و مسئوليت هاي درسي خود تمايل بيشتري نشان خواهند داد .

اكثر بچه ها  اين روزها دچار عدم تمركز هستند و جالب اينكه مي دانيم مشكل كجاست اما چرا به اين موضوع رسيدگي نمي كنيم نيز جاي سوال دارد ؟؟!!

درگير شدن آنها براي  ساعات طولاني در دنياي مجازي نظير ( بازي هاي كامپيوتري-استفاده از تلفن همراه و … )به عنوان جايگزيني براي بازي هاي حركتي و همچنين پر كردن خلاء  عاطفي ميان كودك و  والدينش به دليل عدم وقت كافي ايشان براي فرزندان ؛ از مهمترين مسائل تاثير گذار بر تمركز كودكان است .

اما وظيفه ي ما به عنوان والدين اين خواهد بود كه ضمن توجه به چگونگي گذراندن اوقات فراغت كودكانمان؛ نسبت به انجام تكاليف مدرسه در ايشان نظمي بوجود آوريم . زيرا اگر كودكان در سنين پايين مهارتهايي نظير تمركز را كسب نكنند ،در مقاطع بالاتر دچار مساله مي شوند .

*راهكارها:

۱- با فرزندتان به توافق برسيد . از قبل با مشاركت خودشان برنامه اي جهت انجام تكاليف در منزل مشخص نماييد. بدين صورت كه وقتي ازمدرسه به منزل مي آيد بداند دقيقا چه كاري را در چه زماني بايد انجام دهد.

۲-براي مشق نوشتن روزانه قانون وزمان مشخص كنيدواين قانون وزمان به هيچ عنوان نبايدناديده گرفته شود .

۳-قبل از انجام تكاليف مدرسه ؛ هر كاري را ممنوع اعلام كنيد . به عنوان والدين تسليم خواسته كودك خود نشويد . بچه ها در سنين پايين يه صورت خودكفا هيچ مسئوليت و كاري را انجام نمي دهند .شيوه هاي صحيح تربيتي شما بسيار مي تواند در اين راستا كمك كند .

۴-به مدت يك هفته انجام تكاليف به موقع و صحيح را مورد تشويق قرار دهيد مثلاٌ در پايان هر روز يك ستاره يا برچسب را روي برنامه بچسبانيد و در پايان هفته يك جايزه برايش در نظر بگيريد اين كار دو تا نتيجه دارد اول اينكه بابت تلاش هفته قبل تشويق مي شود و نتيجه ديگر اينكه براي هفته بعد و تلاش مجدد انگيزه بيشتري پيدا مي كند .

  ۵-شما بايد صبور باشيد . نحوه ي گويش و تعامل شما با كودك بسيار مهم است .اگر در اجراي اين برنامه فرزندتان گاهي ابراز خستگي يا عدم تمايل داشت ؛  شما بايد بر  ايجاد انگيزه در او با صبوري تلاش كنيد و هرگز تسليم نشويد .

۶-انجام تكاليف مدرسه را با شنيدن موسيقي بي كلام و كلاسيك همراه نماييد .

۷-هر كودكي در انجام تكاليف مدرسه روش خاص خود را دارد . برخي دوست دارند پشت ميز و صندلي بشينند و برخي ديگر تمايل دارند به صورت خوابيده مشغول انجام تكاليف شوند . در اين مورد نياز به انعطاف پذيري از سوي شما مي باشد . نبايد به كودك اصرار داشته باشيد حتما به روشي كه شما صحيح مي دانيد به انجام آن بپردازد .

۸-همه ي قوانين را نبايد به صورت يك جا به كودك منتقل كرد .

۹-جاي انجام تكليف بايد مشخص باشد . فرزند شما نبايد در هر فضايي به انجام تكاليفش بپردازد . مكان مناسب براي انجام تكاليف جايي در منزل است كه كمترين تردد در آنجا باشد و همچنين محيطي آرام و ساكت باشد تا ميزان عدم تمركز و حواس پرتي كودك كاهش يابد . بخصوص از انجام تكاليف در مجاورت تلويزيون خودداري شود .

۱۰-با توجه به نقش والدين به عنوان الگوي كودكان ؛ در زمان انجام تكاليف شما هم سعي نماييد با اختصاص دادن اين زمان به مطالعه شخصي ،  ضمن بالابردن سطح آگاهي و دانش خود او را همراهي كرده و موجب دلگرمي او شويد .

۱۱-هدف از انجام تكاليف مدرسه بايد براي كودكان مشخص  و به آنها توضيح  داده شود .

۱۲-با شروع مدرسه لازم نيست ساير كلاس هاي غير درسي كودك را به دليل نداشتن زمان رسيدگي به دروس مدرسه حذف نماييد ؛ فرزند شما به رشد ساير مهارت ها نيز نياز دارد .  به نوعي سواد مهارتي كودكان بايد توام با سواد مدرسه اي ( خواندن و نوشتن ) آنها ارتقا يابد .

۱۳- به هيچ عنوان فعاليت هايي را كه كودك دوست دارد از برنامه ي نوشته شده حذف ننماييدزيرا عامل و انگيزه اي براي انجام تكاليف خواهد بود .

نكته قابل توجه اينكه ابتدا شما بايد به والديني قاطع ؛ آگاه و توانمند تبديل شويد تا بتوانيد فرزنداني منظم  ، قانونمند و توانمند پرورش دهيد .