آموزش کودک

  بعد از مدرسه                تابستان طلایی            شاهنامه خوانی

 

 اختلالات یادگیری             قرآن و اخلاق                نقاشی

 

 موسیقی خلاق کودک                   رباتیک                           خوشنویسی

 

   شطرنج                              ورزش                             کارگاه بازی

 

 

کارگاه مادر و کودک                        اندیشه تا عمل