دوره تابستان طلایی

دوره ي تابستان طلايي شامل مجموعه كارگاه ي آموزشي ويژه دانش آموزان مقطع ابتدايي مي باشد.در اين دوره كه از اواسط  خرداد ماه تا  اواخر شهريور هر سال به اجرا در مي آيد  كودكان فرصت آموزش در شاخه هاي هنر،ورزش،علوم،خلاقيت و روانشناسي را بصورت مجتمع و در يك مجموعه آموزشي به دست  مي آورند. . دانش آموزان مي توانند سه روز در هفته    چهار روز در هفته   پنج روز در هفته از اين كارگاه ها استفاده نمايند. در اين بسته ي آموزشي دانش آموزان از صبح تا ساعت ۱۶ عصر چهار كارگاه آموزشي را سپري مي كنند.(دوره تابستان طلايي همراه با ناهار مي باشد.)

 

ثبت نام

عناوین آموزشی سال ۱۳۹۸

عناوين آموزشي در اين مجموعه كارگاه ها در هر تابستان متفاوت بوده و عمدتا در شاخه هاي ورزش ،هنر ،خلاقيت، فرهنگ و علوم مي گنجد.كارگاه خلاقيت ،كارگاه موفقيت،كارگاه موسيقي،كارگاه آپارات،كارگاه قرآن دوست خوب من،خوشنويسي،نقاشي،ادبيات كارگاه نگارش ،بازي هاي تمركزي،كارگاه انديشه،كارگاه اقوام و ملل،كاركاه مشاغل،بازي هاي خلاق ،زبان و….از جمله كارگاه ها و آموزش هاي  برگزار شده طي دوره هاي پيشين تابستان طلايي بوده است. 

کارگاه دانش                                         کارگاه اقوام و ملل

کارگاه آپارات                                            کارگاه هنر

کارگاه موفقیت                                         کارگاه نوشتن خلاق

کارگاه بازی های جنبشی حرکتی                 کارگاه بازی های فکری تمرکزی

 کارگاه موسیقی                                    کارگاه خوانش             کارگاه  رسانه

   نقاشی              ورزش             نمایش خلاق              خوشنویسی

توجه:ثبت نام این دوره شامل تمام عناوین فوق بوده و کارگاه ها بصورت جداگانه ثبت نام نمی گردند.

مزاياي دوره 

با توجه به هزينه هاي كلاس هاي آموزشي ،حضور كودكان در اين دوره با در نظر گرفتن تعداد عناوين آموزشي و  خدمات آن بسيار مقرون به صرفه مي باشد.

اوقات فراغت دانش آموزان به صورت كاملا مفيد سپري مي گردد.

در اين دوره بخصوص براي والديني كه هر دو شاغل مي باشند اين امكان فراهم گرديده تا نگران ساعات تنهايي فرزندشان نباشند،بخصوص آنكه در اين گروه سني حضور ايشان در محيط مهد كودك بسيار زيان آور خواهد بود.

با وجود شاخه هاي متنوع آموزشي ،هنري و ورزشي استعداديابي كودكان به سهولت امكان پذير خواهد بود.

با توجه به علاقه دو سويه والدين و فرزندان به گونه هاي متنوع آموزشي اين دوره به علت اجراي متمركز آموزه ها در فضاي ثابت ،از تردد والدين به خصوص در ساعات مختلف براي كلاس هاي متعدد جلوگيري مي كند.

در اين دوره كودكان فرصت ميابند كار اجتماعي و تيمي را تجربه نمايند.

در فاصله تعطيلات مدرسه كودكان از محيط آموزشي بصورت كامل جدا نمي شوند و ذهن ايشان همچنان آموزش پذير خواهد ماند.

آموزش هاي اين كارگاه ها به گونه اي طراحي گرديده است كه دانش آموزان بجاي تجربه ي مستقيم دروس مدرسه با زير ساخت هاي دروس و عوامل محرك آموزش هاي مدرسه و بصورت كارگاهي آشنا گردند.بدين ترتيب بدون آموختن مستقيم هر درس روي مباني آموزشي و شكل دهنده دروس نظير خلاقيت يا توانايي حل مساله يا پرداخت چند وجهي به مساله كار مي شود.

نظارت و ارزشيابي

 فرم هاي طراحي شده در ابتداي هر كلاس در اختيار استاد مربوطه قرار مي گيرد تا عملكرد هر يك از فراكيران در آن ثبت گردد.اين فرم ها در پايان هر ترم بيانگر عملكرد و پيشرفت ايشان خواهد بود.هر استاد در مجموع ۳ ترم  ۱۲ كارگاه آموزشي خواهد داشت كه پيش از شروع دوره محتواي  آن بخش بندي گرديده و طبق فرم مربوطه در هر جلسه عنوان خواهد شد.در طول هر ترم ۲ نوبت عملكرد فراكيران به  والدين از طريق ۲ فرم گزارش مي گردد . يك فرم مربوط به آنچه در اين ۲ هفته آموخته اند و ديگري در خصوص گزارش عملكرد دانش آموزان در هر كلاس مي باشد.